wat is een doula?

Het woord ‘doula’ komt uit het Oud Grieks betekent ‘een vrouw die dient’ en wordt nu gebruikt om te verwijzen naar een getrainde en ervaren professional die voorziet in een permanente fysieke, emotionele en informatieve ondersteuning van de moeder voor, tijdens en vlak na de geboorte.

Studies hebben aangetoond dat als doula’s de geboorte bijwonen, zij korter is en minder complicaties heeft.